shenyun creations
唐瑞講故事|朗讀|小熊維尼第八章
Storytime with Jared Madsen
今天,克裡斯托弗.羅賓決定帶領維尼和他所有的朋友進行一次終生難忘的冒險。他們要去北極探險!不過有個問題:他不知道北極是什麼樣子,更不知道如何找到它。這些無畏的冒險家能順利到達目標嗎?他們又將如何面對途中潛伏的危險?請聽《小熊維尼》第8章。

在這個全新的、獨家的神韻作品系列《唐瑞講故事》中,神韻主持人唐瑞為經典神話故事和兒童寓言注入了新的活力。不妨買原書和我們一起朗讀吧!

https://amzn.to/3zCPy88

相關視頻

唐瑞講故事|朗讀|小熊維尼第十章
13:26
Storytime with Jared Madsen

唐瑞講故事|朗讀|小熊維尼第十章

Storytime with Jared Madsen
Storytime with Jared Madsen
1,105次觀看2 星期前
唐瑞講故事|朗讀|小熊維尼第九章
19:02
Storytime with Jared Madsen

唐瑞講故事|朗讀|小熊維尼第九章

Storytime with Jared Madsen
Storytime with Jared Madsen
1,400次觀看1 個月前
唐瑞講故事|朗讀|小熊維尼第七章
19:12
Storytime with Jared Madsen

唐瑞講故事|朗讀|小熊維尼第七章

Storytime with Jared Madsen
Storytime with Jared Madsen
2,323次觀看2 個月前
唐瑞講故事|朗讀|小熊維尼第六章
17:20
Storytime with Jared Madsen

唐瑞講故事|朗讀|小熊維尼第六章

Storytime with Jared Madsen
Storytime with Jared Madsen
2,860次觀看2 個月前
唐瑞講故事|朗讀|小熊維尼第五章
17:05
Storytime with Jared Madsen

唐瑞講故事|朗讀|小熊維尼第五章

Storytime with Jared Madsen
Storytime with Jared Madsen
2,330次觀看3 個月前